ZAJEDNICA SRBA ŠVAJCARSKE

ZAJEDNICA SRBA ŠVAJCARSKE

Zajednica Srba osnovana je 2014. godine, sa inicijativom da se okupe i ujedine Srbi u Švajcarskoj. Ozbiljnošću i kontinuiranim radom Zajednica Srba je uspela da do danas u svom okrilju okupi preko pedeset srpskih udruženja u Švajcarskoj, promovišući njihove aktivnosti i podrškom ojačava njihov rad. Glavna ideja vodilja je da okupljenim članovima pomogne u ostvarivanju svojih prava u Švajcarskoj, kroz direktne kontakte kojim se utvrđuju realne potrebe i problemi sa kojima se susreću. Samim tim se ojačava jedinstvo Srba u ovoj zemlji i efikasnije dolazi do rezultata u saradnji sa švajcarskim institucijama. Cilj Zajednice je formiranje čvrste baze sa efektivnim timom koja će biti dostupna svim Srbima u Švajcarskoj, na koju se mogu uvek osloniti, bez ikakvog finansijskog opterećenja po članove.
Među prioritetne ciljeve Zajednice spada i podrška i dodatno usavršavanje naših ljudi koji se nalaze u švajcarskim institucijama, radi bolje saradnje i većeg uticaja u švajcarskom sistemu. Zajednica se zalaže da se medijska slika o Srbima u Švajcarskoj menja, koja je narušena tokom ratnih godina, jer u Švajcarskoj radi veliki broj naših stručnjaka i kvalitetnih mladih ljudi za koje se uglavnom ne zna. Tim ljudima je potrebno pružiti šansu da se bore i predstavljaju svoj narod u zemlji u kojoj žive i u kojoj stiču porodice. Većina Srba koji žive i rade ovde je pretrpela ogroman broj posledica koji nosi negativni imidž zemlje, od prisilnog odricanja od svojih korena i nacionalnog identiteta, od gubitaka u poslovnom okruženju, dobijanja neadekvatnih poslova i nemogućnost napredovanja na poslu, jer su poreklom Srbi, do socijalnih izolacija i diskriminacija, koje su i danas prisutne, ali u mnogo manjoj meri. Ovim se podiže svest da svaki član svojim aktivnostima doprinosi ugledu naše zemlje i Srba u Švajcarskoj. Stvaranjem pozitivnije socijalno-ekonomske klime i pozitivnije slike koja se šalje kroz medije, veće su mogućnosti da se sve bolje i lakše ostvari integracija u švajcarsko društvo, što je bitna stavka za ljude koji žive ili nameravaju da deo svog života provedu u ovoj divnoj zemlji. Boljom informisanošću članova o zakonskim regulativama i pravima ovde, briše se prisutna granica marginalizacije, jer u većini slučajeva usled nedovoljnog poznavanja jezika i zakonodavstva, ljudi lutaju u potrazi za odgovorima, i dešavalo se da usled nepotpunih informacija ne ostvare svoja prava koja su im inače dostupna i garantovana zakonom. Zajednica u ovom slučaju preuzima na sebe ulogu koordinacionog i informativnog centra, tako da naši članovi  dobijaju detaljne instrukcije i uputstva kome se i kako dalje obratiti. Negativnom imidžu doprinose i natpisi u medijima ciljano urađenih od strane drugih nacionalnosti ili interesnih grupa, kako bi švajcarsko društvo stvorilo krivu sliku o našem narodu, što se direktno može odraziti na životne statuse i standarde Srba. Pravovremenom intervencijom Zajednica je sprečila da se slične nepravde uprene prema našem narodu ne dešavaju, jer je Švajcarska demokratska država u kojoj živi preko 140 nacija i narodnosti.

Jedan narod je jak onoliko koliko je jak njegov jezik i kultura, primer za to je engleski. Većina porodica je popustila pod pritiskom da „nije dobro“ javno se isticati i izjašnjavati kao Srbi, pa je zanemarila deo koji se tiče obrazovanja i učenja srpskog jezika kod svoje dece. Nema ničeg lepšeg nego videti naše dete koje zna da govori i čita ćirilicu, koje zna šta je krsna slava, koje zna svoje poreklo, koje zna da su iz njegovog naroda potekli svetski velikani poput Nikole Tesle, Mihajla Pupina, Mileve Ajnštajn, Ive Andrića, Novaka Đokovića. Ni u najtežim životnim uslovima i ratovima, ropstvima, naši preci, oni čiji ste vi sada potomci, se nisu stideli što su Srbi, nemojte ni vi sada. Zajednica je uspela da pruži podršku Dopunskim školama u Švajcarskoj, da ostvari sjajnu saradnju sa roditeljima čija deca pohađaju dopunsku nastavu na srpskom jeziku, i stvori jaku mrežu i osnov za nova druženja i prijateljstva među našom decom i roditeljima kroz sportsko-reakreativne i kulturne aktivnosti. Smatramo da je dobar primer da se srpska deca koja su rođena u Švajcarskoj nauče prijateljstvu, ljubavi i važnosti međusobne podrške. Naučeni od malena ovakvim životnim vrednostima, negovaće taj odnos ka svojim sunarodnicima i kada odrastu, da jedni drugima budu oslonac, a ne kamen spoticanja i razjedinjenja. Još jedna napomena bitna za omladinu je da je znanje srpskog jezika i potvrda iz dopunske škole dodatni benefit prilikom zapošljavanja.

Zajednica prepoznaje kulturu kao zlatnu nit koja vezuje maticu i dijasporu, i naše društvo sa švajcarskim. Kultura je najfiniji oblik da uvažite tuđu vrednost, a da predstavite svoju. Srpska deca su kroz kulturno-umetnička društva i predstave na nemačkom jeziku oduševile švajcarsku publiku. Brojna učešća na Internacionalnim danima upravo služe da pokažemo bogatstvo naše tradicije (kroz srpsku kuhinju, običaje, narodnu nošnju, pesmu, muziku) svu toplinu, srdačnost i gostoprimljivost srpskog naroda.

Izuzetno je bitna stavka saradnja matice i dijaspore, jer dijaspora sama po sebi ima jak potencijal, ukoliko je ujedinjena. Pokušavamo da premostimo da se ljudi koji su u dijaspori ne osećaju „napušteno“ od strane matice, predočavajući institucijama u Srbiji, probleme sa kojima se suočavamo, i u saradnji sa njima direktno kreiramo strategiju očuvanja srpskog identiteta i interesa. Bitna stavka ovakvih aktivnosti je pomoć u ekonomskom savetovanju firmama iz Srbije i Republike Srpske koje žele da ostvare ekonomsku saradnju sa firmama u Švajcarskoj, i promocija Srbije potencijalnim investitorima iz Švajcarske. U prilog tome govori činjenica da sve veći broj švajcarskih firmi vidi Srbiju na investicionoj mapi, i prebacuje deo svog poslovanja u maticu.

Zajednica je do sada, brojnim akcijama pokazala svoje veliko srce i u Švajcarskoj i u matici. Brojne humanitarne aktivnosti su dokaz da je svaki predlog članova bitan, gde smo direktno pomogli ugroženim porodicama, deci sa Kosova, obnovu zdravstvenog dispanzera, pravoslavnih hramova i dr.

Zajednica Srba je otvorena za sve proaktivne ljude, pre svega mlade ljude, kojima Zajednica može pomoći u razvoju i realizaciji kreativnih ideja, akcija i programa kojima se poboljšava i njihov i status ljudi  u zajednicama u kojima žive. Zainteresovani smo da se naši školovani, uspešni ljudi, pre svega mladi, u Švajcarskoj, jave Zajednici u cilju prenosa pozitivnih iskustava i znanja koja su stekli u Švajcarskoj, koje bi želeli da predstavimo kao primer „dobre prakse“ generacijama koje sazrevaju u Švajcarskoj i matici. Rukovodeći se idejom da je  omladina zdravo jezgro jednog društva, Zajednica uvodi u svoju upravu mlade, školovane ljude koji su spremni da preuzmu odgovornost.

Samo ujedinjeni i usaglašeni možemo postati jedan od ključnih faktora u donošenju odluka koje se tiču našeg života u Švajcarskoj, i biti tačka oslonca jedni drugima.

Upamtite da odluke koje donosite danas, utiču na vašu budućnost sutra.