Učenje srpskog jezika u inostranstvu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova u narednih trideset dana sprovode online istraživanje koje predstavlja početak niza aktivnosti u procesu unapređenja učenja srpskog jezika i ćiriličkog pisma u inostranstvu. Upitnici će biti dostupni do kraja aprila 2015. godine.

Kreirana su dva upitnika,  namenjena različitim ispitanicima, pa vas molimo da odaberete onaj koji odgovara vašim potrebama i planovima. Upitnici  se nalaze na portalu eUprave Republike Srbije, a možete ih preuzeti na dole postavljenim linkovima.

UPITNIK ZA ŠKOLE je namenjen školama, organizacijama, udruženjima, neformalnim grupama i pojedincima,koji organizuju bilo kakav oblik nastave srpskog jezika u inostranstvu. Podaci će biti korišćeni za podršku razvoju komunikacije Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu sa ciljem sticanja uvida u potrebe organizatora nastave i pružanja podrške nastavnom procesu.

 

UPITNIK ZA ŠKOLE

 

UPITNIK ZA RODITELjE  je namenjen građanima srpskog porekla koji žive u inostranstvu i žele da njihova deca uče srpski jezik u okviru dopunske nastave koju organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Cilj Upitnika jeste sagledavanje potrebe za organizovanjem ovakvog oblika obrazovanja i vaspitanja, unapređivanje rada škola u inostranstvu i uređenje mreže škola u kojima se nastava realizuje. Podaci će biti korišćeni samo za potrebe Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za obaveštavanje roditelja o organizaciji ove nastave.

 

UPITNIK ZA RODITELjE